Nieuws

IHBV Masterclass Werken met Hoogbegaafde Volwassenen - voor Coaches & Counselors, 29 & 30 mrt 2017

Op 29 en 30 maart wordt een bijzondere 2-daagse Masterclass aangeboden voor Coaches/Counselors die hun expertise en vakbekwaamheid willen vergroten in het begeleiden van hoogbegaafde volwassenen.

Lees meer

Hiervoor zijn twee inspirerende psychotherapeuten uitgenodigd door het IHBV: Lisa Erickson (VS) en Maggie Brown (Nieuw Zeeland). Het IHBV, Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen, is een kennis-, project- en netwerkorganisatie die het leefklimaat van hoogbegaafde vowassenen wil verbeteren. De LVSC kent deze Masterclass 2,5 PE-punten toe.

De Masterclass is Engels-gesproken en gericht op het herkennen van en het kunnen inspelen op de begeleidingsbehoeften van hoogbegaafde volwassenen en de hiervoor effectieve interventies. Het programma van de tweedaagse omvat 10 contacturen met de sprekers die ieder 3 decennia ervaring hebben in het begeleiden van hoogbegaafde volwassenen; het trainen van professionele begeleiders van hoogbegaafden in therapie, coaching en counseling; zowel in de VS, Canada als Nieuw-Zeeland. De Masterclass behandelt verschillende onderwerpen gerelateerd aan hoogbegaafdheid. Interessant zowel voor coaches die al veel met hoogbegaafden werken (Niveau 2) als voor coaches die zich nog weinig onderlegd achten in hoogbegaafdheid (Niveau 1).

Het volledige programma staat op de IHBV website. Net als de geaccrediteerde masterclass voor BIG-geregistreerde (kinder)therapeuten, en het Symposium “15 jaar Hoogbegaafden aan het Werk” (wetenschappelijk onderzoek & begeleidingspraktijk).

Bron: IHBV


Op 23 maart organiseert ICM Opleidingen & trainingen het evenement ‘ICM Verder!’

StiR op het ‘ICM Verder!’ evenement

Op 23 maart organiseert ICM Opleidingen & trainingen het evenement ‘ICM Verder!’. Vijftig oud-cursisten van de ICM Coachingsopleiding zullen tijdens dit evenement een verdiepende stap in het coachingsvak maken.

Lees meer

Het evenement ‘ICM Verder!’ is een initiatief van ICM Opleidingen & trainingen. ICM is aangesloten bij het StiR en daarom zijn wij deze dag aanwezig om de coaches te adviseren hoe zij hun impact als coach kunnen vergroten en ze meer informatie te geven over het traject naar persoonlijk geaccrediteerde coach. Naast het StiR, is ook de NOBCO aanwezig om de coaches van meer informatie te voorzien.

Met het thema ‘Coach, vergroot je impact’, staan de coaches deze middag centraal. Door verschillende workshops te volgen, zoals ACT, Loopbaancoaching, NLP en Voice Dialogue, worden de coaches gestimuleerd zichzelf te profileren als coach.

Daarnaast ontmoeten zij deze dag (oud)medecursisten en vakgenoten. Op het Ontwikkelplein gaan de coaches aan de slag met hun personal branding; een professionele foto en een uniek visueel beeld over jouw meerwaarde als coach. Ook geniet je hier van een hapje en een drankje in een informele sfeer.

Voor meer informatie over ICM Verder!: http://bit.ly/2mKCO8U
Voor meer informatie over de ICM Coachingsopleiding: http://www.icm.nl/opleidingen-en-trainingen/coachen-als-beroep/icm-coachingsopleiding-in-5-maanden/


IHBV Masterclass Werken met Hoogbegaafde Volwassenen op 29 en 30 maart a.s.

Noodzaak Masterclass

Helaas blijkt maar al te vaak dat hoogbegaafden alleen herkend worden als zij voldoen aan de stereotypen van de hoogpresterende uitzonderlijk intelligente persoon.

Lees meer

Toch zien hoogbegaafden er veelal heel anders uit, hebben ze ondanks hun potentieel of zichtbaar goed functioneren, vaak moeite met zaken in leven en werk. Dit is geworteld in hun zo extreem anders in elkaar steken dan de meeste mensen om hen heen. Dit blijft vaak onherkend door zowel (werk)omgeving, hulpverleners als hoogbegaafden zelf. De mythe is vaak nog, dat zij het allemaal zelf prima kunnen en geen ondersteuning behoeven. Niets is echter minder waar. Het duurt daarom vaak heel lang voor zij de passende ondersteuning vinden die zij zoeken, vaak met schrijnende gevolgen in de tussentijd.

Om deze reden organiseert het IHBV voor coaches en counselors deze Masterclass, zodat zijn onderlegd raken in:

  • het herkennen van hoogbegaafdheid als sterk beinvloedende factor bij hun clienten en hun coachvraag,
  • de noodzakelijke aanpassingen qua attitude, benadering en interventies, niet in het minst m.b.t. de clientrelatie voor effectieve ondersteuning.

Klik hier voor het programma en de overige details.


Stichting IHBV

Stichting IHBV staat voor Instituut Hoogbegaafdheid Volwassen en is een kennis-, project- en netwerkorganisatie die het leefklimaat van hoogbegaafde volwassenen wil verbeteren. De stichting heeft een A.N.B.I. status, werkt zonder winstoogmerk en draait voornamelijk op vrijwilligers.


Experiment vervroegde inzet no-riskpolis Ziektewet

Lees meer

Met ingang van 15 maart 2017 treedt het ‘Tijdelijk besluit experiment vervroegde inzet no-riskpolis Ziektewet’ in werking. Het besluit regelt dat tijdelijk afgeweken mag worden van een aantal wettelijke bepalingen met betrekking tot de inzet van de no-riskpolis, om te onderzoeken of de inzet van de vervroegde no-riskpolis de arbeidsparticipatie van vangnetters bevordert.

De directe aanleiding voor onderhavig besluit is de aanbeveling door de werkgroep Kanker & Werk om een experiment te starten met de no-riskpolis. In de werkgroep zijn alle stakeholders vertegenwoordigd die betrokken zijn bij verzuimbegeleiding en re-integratie tijdens de eerste twee ziektejaren: sociale partners, patiëntenverenigingen, wetenschappers, UWV, OVAL (koepel van re-integratiebedrijven en arbodienstverleners), Verbond van Verzekeraars, alsmede de beroepsverenigingen van bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen. Deze werkgroep heeft in kaart gebracht wat nodig is om (ex-)kankerpatiënten aan de slag te krijgen en te houden.

Om te onderzoeken of een vervroegde inzet van de no-riskpolis van meerwaarde is bij het verkrijgen van werk richt het experiment zich op alle vangnetters zonder werkgever. Doordat een werkgever geen financieel risico loopt als deze persoon ziek wordt, wordt er een drempel voor werkgevers weggenomen. Door middel van dit experiment zal de hypothese onderzocht worden dat door de vervroegde inzet van de no-riskpolis de kans op het verkrijgen van werk voor deze groep wordt vergroot. De doelgroep van het experiment bestaat uit personen – ongeacht de diagnose – die geen werkgever (meer) hebben en die aanspraak maken of hebben gemaakt op ziekengeld, op grond van de ZW: de vangnetters. OVAL is een voorstander van toepassing van de no-riskpolis voor alle werkenden, dus ook voor de werknemers in loondienst en zal hiervoor blijven pleiten.

Bron: Rijksoverheid en OVAL


Boekseminar De vijf kritieke succesfactoren voor coaching

Dit voorjaar verschijnt het nieuwe boek De vijf kritieke succesfactoren voor coaching van Ger van Doorn en Marijke Lingsma.

Lees meer

In dit heldere boek reiken zij coaches (in opleiding) de theoretische kennis aan die nodig is om in de praktijk deze kritieke succesfactoren (KSF’s) met succes te hanteren. De KSF’s zijn die aspecten binnen het coachproces die onophoudelijk de aandacht moeten krijgen van zowel coach als coachee.

Op 7 april 2017 organiseren Coachboulevard en Coachlink/Boom uitgevers Amsterdam een boekseminar waarin u samen met de auteurs dieper ingaat op de theorie en de praktijk van de vijf kritieke succesfactoren. Voor meer informatie en inschrijven verwijzen wij u naar de website van Coachlink.

Bron: Coachboulevard en Coachlink/Boom uitgevers Amsterdam


StiR on Tour ‘Stress geeft je superkrachten’ op 14 maart a.s. in Zwolle

Een actueel thema en een inspirerende spreker! Eén van de redenen voor mensen om met mindfulness aan de slag te gaan is … stress. Suzan Kuijsten, auteur van het succesvolle boek Hollend voor je stress uit, geeft een interactieve masterclass. Met veel filmpjes, anekdotes en oefeningen gaat Suzan ons op humoristische wijze stresswijs maken.

Lees meer

Goed voor onszelf, maar ze biedt je als coach of begeleider ook handige tips hoe je dit kunt gebruiken in je werk met klanten. Ze neemt ons in vogelvlucht mee in het fenomeen stress. Haar pleidooi: stress is goed! Het zijn andere zaken die ons in de problemen brengen. In deze masterclass vertelt ze je welke.

Wanneer en waar?
Dinsdag 14 maart 2017, De Agnietenberg, Haersterveerweg 23, 8034 PJ Zwolle.

Programma

  • 15.00 - 15.30 uur: Inloop met koffie en thee

  • 15.30 - 17.30 uur: Masterclass Suzan Kuijsten

  • Vanaf 17.30 uur: Netwerkborrel

Aanmelden en kosten
Voor aanmelden klik hier. StiR-geregistreerden betalen € 95,00; niet-geregistreerden betalen € 125,00. Kostenloos afmelden kan tot 1 maart a.s.
Alle deelnemers ontvangen het boek ‘Hollend voor je stress uit’ cadeau!

Achtergrond Suzan Kuijsten
Suzan Kuijsten is coach, trainer, spreekster en adviseur. Als stressdeskundige helpt ze organisaties bij het ontwikkelen van stressmanagementbeleid. Ze geeft lezingen en heeft de THINKC-methode ontwikkeld, een revolutionair concept dat complexe stressveroorzakers inzichtelijk maakt en aanpakt.
Suzan is regelmatig te horen bij BNR. Haar masterclass en boek ‘Hollend voor je stress uit’ hebben al veel lovende recensies mogen ontvangen:

  • “Suzan geeft een fenomenale masterclass stress. Op humoristische wijze en met rijk geïllustreerde voorbeelden maakt Suzan je stresswijs. Ze brengt een tsunami aan bruikbare kennis tot leven” - Provincie Utrecht, Josette Jansen
  • “De spijker op zijn kop (…) de overzichtelijke weergave van stressfactoren en gereedschappen geeft ook voor hulpverleners een meerwaarde” - Stress Centrum
  • “Wat de wereld nu nodig heeft is een flinke dosis gezond verstand, maar door de massale en wijdverbreide stress komen we als mensheid niet goed uit de verf. Suzan Kuijsten legt de vinger op de zere plek, maar komt gelukkig ook met oplossingen. Een geweldig boek voor iedereen die het beste uit zijn of haar leven wil halen” - Annemarie van Gaal
  • “Dit is een boek waar je je leven lang plezier aan hebt” - Dolf Jansen

Dag van de Coach thema 'Floreren' - StiR geregistreerden ontvangen € 30,00 korting!

Nederlanders zijn het meest gelukkig in de Europese Unie; zij zijn het meest tevreden over hun persoonlijke relaties, hun woonomgeving en tijdsbesteding. Toch floreert slechts een derde van de Nederlandse bevolking. Staat floreren niet gelijk aan gelukkig zijn? Wat is floreren eigenlijk? En wat levert het op?

Lees meer

Auteur en em. hoogleraar Ivan Wolffers neemt u mee op zijn zoektocht naar het paradijs en geluk, en de belangrijke dingen in het leven. Lidewey van der Sluis, Rijn Vogelaar en Mathieu Weggeman schetsen tijdens het plenaire ochtendprogramma de weg naar florerende cliënten, organisaties en een bloeiende samenleving.

Tijdens de sessies leert u hoe die weg te bewandelen in uw coachpraktijk. Cliënten, teams en organisaties floreren het beste als u als coach dit ook doet: hoe dat te doen in het dagelijkse leven?

Joseph Oubelkas betuigt tot slot hoe te floreren als de wereld om je heen in elkaar stort.

Met bijdragen van: Ivan Wolffers, Lidewey van der Sluis, Rijn Vogelaar, Mathieu Weggeman, Joseph Oubelkas, Anje-Marijcke van Boxtel, Marco Buschman, Annette Gudde, Kees Klomp, Fred Matser, Carolien de Monchy, Marijke Schotanus - Dijkstra, Adélka Vendl, Judith Webber

De Dag van de Coach vindt plaats op donderdag 8 juni 2017 met als thema Floreren. StiR-geregistreerden ontvangen € 30,00 korting op de toegangsprijs. Eerdere edities waren vroegtijdig uitverkocht; meld u dus snel aan!

Meer informatie & aanmelden: www.dagvandecoach.nl


Nieuwe website ProfessioneelBegeleiden.nl en toegang tot alle artikelen in databank voor StiR geregistreerden

De nieuwe website van www.ProfessioneelBegeleiden.nl is online!

Alle titels ProfessioneelBegeleiden.nl gratis beschikbaar voor StiR gecertificeerden!

Lees meer

Vanaf dit jaar hebben StiR gecertificeerden niet alleen toegang tot het Tijdschrift voor Coaching maar tot de totale databank op ProfessioneelBegeleiden.nl! Dit wil zeggen dat ook alle (toekomstige) uitgaven en artikelen van het LoopbaanVisie, Tijdschrift Positieve Psychologie, Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties, Counselling Magazine, De Nieuwe Meso, Examens en Psychosociaal Digitaal vrij toegankelijk zijn voor StiR gecertificeerden.

ProfessioneelBegeleiden.nl in een nieuw jasje!
Na een periode van ontwikkelen en optimaliseren is de website van ProfessioneelBegeleiden.nl gereed! De website is in een geheel nieuw jasje gestoken en voorzien van een fris eigentijds design. Ook is een groot aantal technische verbeteringen doorgevoerd waardoor het nog makkelijker wordt uw favoriete content te downloaden. De website is bovendien geheel responsive, ofwel uitstekend te bekijken op mobiel en tablet!

Bron: www.ProfessioneelBegeleiden.nl


Vanaf 2017 krijgen StiR gecertificeerden toegang tot alle vakbladen op ProfessioneelBegeleiden.nl

Op dit moment hebben StiR gecertificeerden via ProfessioneelBegeleiden.nl digitaal toegang tot het Tijdschrift voor Coaching. Gecertificeerden krijgen niet alleen de nieuwste uitgaven maar hebben ook toegang tot het hele archief vanaf de start van het blad.

Lees meer

ProfessioneelBegeleiden.nl wil haar missie om te verbinden en te delen nog meer gaan uitdragen. Vanaf medio januari 2017 krijgen StiR gecertificeerden niet alleen toegang tot het Tijdschrift voor Coaching maar tot de totale databank op ProfessioneelBegeleiden.nl! Dit wil zeggen dat ook alle (toekomstige) uitgaven en artikelen van het Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties, Tijdschrift Positieve Psychologie, LoopbaanVisie, Counselling Magazine, De Nieuwe Meso, Examens en Psychosociaal Digitaal vrij toegankelijk worden voor St!R gecertificeerden.

Bron: ProfessioneelBegeleiden.nl


Terugblik StiR on Tour ‘Mindfulness in Coaching' 12 oktober 2016

Op 12 oktober 2016 vond de StiR on Tour ‘Mindfulness in Coaching' plaats. De deelnemers waardeerden de bijeenkomst met een 7,5. Een meerderheid van de deelnemers bezocht deze StiR on Tour voor vakontwikkeling en inspiratie.

Lees meer

Na een korte opening van Maya Wiegers, voorzitter van StiR, nam Suzan Kuijsten de deelnemers mee in het thema van haar boek Hollend voor je stress uit. In een interactieve en dynamische bijeenkomst werd het thema verder uitgediept. Na een inspirerende middag was er gelegenheid tot netwerken onder genot van een hapje en drankje.

De StiR on Tours zijn een initiatief van StiR om geregistreerden en niet-geregistreerden kennis te laten maken met vernieuwende methodes, met vakontwikkeling en met elkaar. In 2017 worden twee StiR on Tours georganiseerd op andere locaties in het land. U ontvangt hiervoor een uitnodiging.

Bron: StiR